ГЛАВНАЯ
 
 

 
53222. м. Нікополь, Дніпропетровської обл., вул. Лапинська 368 тел.: 066-791-54-01
     Вих. № 01/06/18
     19.06.2018                                                                                     
                                                                                                         Нікопольському міському голові
                                                                                                         Фісак А. П.
                                                                                                         Секретарю Нікопольської міської ради
                                                                                                         Саюк О. І.
                                                                                                         Депутатам Нікопольської міської ради

Шановні громадяни Нікопольській міський голова, секретар Нікопольської міської ради  та
депутати Нікопольської міської ради.

Нікопольська Громадська Організація "ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ" звертається до вас, як до відповідальних державних людей, громадян нашої держави та Нікопольської міської громади. Не к панам, які панують  та знущаються над людом, про що в своїх віршах писав поетичний ідеолог України Тарас Шевченко, а до відповідальних та  свідомих  громадянам Нікопольської територіальної  громади.
Нікопольська Громадська Організація "ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ" звертається до вас не з проханням, бо любе прохання, по суті, принижує людину та робить її залежною. 
Ми звертаємось до вас не з вимогою, бо люба вимога вимагає обоюдної відповідальності та конкретних дій, що може привести або до вирішання проблеми, або до  протистояння. А протистояння тільки  погіршує ситуацію  та відбирає сили в тому числу  і фінансово-матеріальні.
Нікопольська Громадська Організація "ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ" звертається до вас  з пропозицією або, краще сказати, з інформацією.
У нас в Нікополі є офтальмологічне відділення, яке знаходиться у 1 міській лікарні і яке обслуговує не тільки мешканців міста але і району. Там працює висококваліфікований та відповідальний медперсонал. Лікуються у відділенні люди з різними захворюваннями очей, сліпі та напівсліпі і в більшості з малозабезпечених  родин. При тому, що медперсонал робить все можливе для лікування людей, існують деякі проблеми, які ви, як свідомі, відповідальні та заможні громадяни Нікопольської територіальної  громади легко можете вирішити. По перше:
-  у відділенні відсутній автономний генератор, що приводить до неможливості робити ургентні операції на очах при відсутності електроенергії у лікарні;
-  потрібна відповідна сучасна діагностична апаратура;
-  потрібна заміна ліжок, які не мінялись півстоліття і в яких провалились пружинні матраци;
-  потрібно встановити на вікнах решітки;
Вирішивши ці питання ви зробите справедливу справу для Нікопольської територіальної громади.    Треба пам'ятати, що моральний вигляд влади,   а відповідно і держави, в першу чергу залежить від відношенні влади  до старих,  хворих і немічних людей. 
Про прийняте рішення чекаємо письмову відповідь у встановленні чинним законодавством строки. 


Гетьман  НГО "Вільне козацтво України"                                                                     В. О. Доброхотов

 
Вых. № 01/06/18
     19.06.2018                                                                                     
                                                                                              Никопольскому городскому голове
                                                                                              Фисак А. П.
                                                                                              Секретарю Никопольского городского совета
                                                                                              Саюк А. И.
                                                                                              Депутатам Никопольского городского совета


Уважаемые граждане Никопольский городской голова, секретарь Никопольского городского совета и  депутаты Никопольского городского совета.

Никопольская Общественная Организация "ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО УКРАИНЫ" обращается к вам, как к ответственным государственным людям, гражданам нашего государства и Никопольской городской громады. Не к панам, которые правят  и издеваются над людьми, о чем в своих стихотворениях писал поэтический идеолог Украины Тарас Шевченко, а к ответственным и  сознательным  гражданам Никопольской территориальной  громады.
Никопольская Общественная Организация "ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО УКРАИНЫ" обращается к вам не с просьбой, ибо любая просьба, по существу, унижает человека и делает его зависимым. 
Мы обращаемся к вам не с требованием, ибо любое требование подразумевает обоюдную ответственность и конкретные действия, что может привести, или к  разрешению проблемы, или к  противостоянию. А противостояние только  ухудшает ситуацию  и отбирает силы, в том числе  и финансово-материальные.
Никопольская Общественная Организация "ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО УКРАИНЫ" обращается к вам  с предложением или, лучше сказать, с информацией.
У нас в Никополе имеется офтальмологическое отделение, которое находится в 1 городской больнице и которое обслуживает не только жителей города но и района. Там работает высококвалифицированный и ответственный медперсонал. Лечатся в отделении люди с различными заболеваниями глаз, слепые и полуслепые и в большинстве из малообеспеченных  семей. Притом, что медперсонал делает все возможное для лечения людей, существуют некоторые проблемы, которые вы, как сознательные, ответственные и зажиточные граждане Никопольской территориальной  громады легко можете решить. Во первых:
-   в отделении отсутствующий автономный генератор, что приводит до невозможности делать ургентные операции на глазах при отсутствии электроэнергии в больнице;
-     необходима соответствующая современная диагностическая аппаратура;
-   необходима замена кроватей, которые не менялись полвека и в которых провалились пружинные матрасы;
-     необходимо установить на окнах решетки;
Решив эти вопросы, вы сделаете справедливое дело для Никопольской территориальной громады.    Надо помнить, что моральный облик  власти,   а соответственно и государства, в первую очередь зависит от отношения  власти  к старикам,  больным и немощным людям. 
О принятом решении ожидаем письменный ответ в установленные действующим законодательством сроки. 


Гетман  НОО "Вольное казачество Украины"                                                В. А. Доброхотов