Голові Верховної Ради України 
                                                                                                                                                             Володимиру Литвину                                        
                                                                                                                                                             01008, м. Київ, вул..Грушевського,5     

                                                                                                                                                             Прем’єр-міністру України       
                                                                                                                                                             Ю. Тимошенко
                                                                                                                                                             01008, м.Київ, вул..Грушевського, 12/2  

                                                   
 ЗВЕРНЕННЯ

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.
Цим Порядком визначено механізм  використання  у  2009  році коштів   Стабілізаційного   фонду   за  напрямом  "інші  витрати", передбаченим пунктом 22 частини першої статті  76  Закону  України "Про  Державний  бюджет  України  на  2009  рік" ( 835-17 ),  для здійснення заходів з безоплатних оформлення та  видачі  громадянам України  державних  актів  на  право власності на земельні ділянки (далі - бюджетні кошти).
Безоплатне оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки надасть дійсно фінансову допомогу їх власникам, АЛЕ!
Свого часу членам колективних сільськогосподарських підприємств відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999р. № 1529-1999 Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки, було передано у власність земельні ділянки(паї).
При наявності великої кількості нормативно правових актів, які призначені регулювати ці правовідношення по володінню, користуванню та розпорядженню національним скарбом України – ЗЕМЛЕЮ, в них закладені на рівні Верховної ради України, Кабінету Міністрів України протиріччя, які відсторонюють від контролю за якісним станом земельної ділянки(паю) самого її власника-селянина.
Ми підкреслюємо: самого власника земельної ділянки, при наявності великої кількості різних контролюючих Державних органів, НЕ ДОПУСКАЮТЬ до можливості проконтролювати виконання умов договору оренди земельної ділянки(паю) по збереженню її якісного стану та вимагати відшкодування нанесеної шкоди !
Це підтверджуєтсься тим, що до цього часу не передано самим власникам земельної ділянки (паю) історію змін, які відбуваються в якісному стані грунту, не видано документи, які підтверджують якісний стан землі, і серед них агрохімічний паспорт на земельну ділянку(пай), як ОБОВ’ЯЗКОВИЙ додаток до Державного акту на право приватної власності на землю. 
Зараз же видача агрохімічного паспотру на земельну ділянку її власнику коштує більше як 300(триста) гривен, проведення повного обстеження ділянки більше 2500 (дві тисячі п’ятсот)  гривен, неповне обстеження, тобто тільки гумусного прошарку землі, більше 600 (шестисот) гривен. Хто з власників земельних ділянок за такі гроші, проживаючи в сільській місцевості, піде викупляти агрохімічний паспорт?! Хто з власників земельних ділянок буде проводити обстеження якісного стану землі при повній зубожилості селян?! Але навіть при цьому у власника землі не має можливості перевірити ці самі показники якісного стану землі в незалежній агрохімлабораторії! Не по всіх земельних ділянках є історія відстеження змін в якісному стані землі! Відсутня інформація про наявність нормативно правових актів, на підставі яких проводиться визначення якісного стану земельної ділянки! Самі посадові особи агрофімлабораторії не надсилають сторонам письмові повідомлення про день, час проведення взяття грунту для проведення аналізу на земельній ділянці, а доручають це зробити самому власнику. Отримавши таке повідомлення від власника земельної ділянки і орендатор, і депутат сільської ради, і інвестор розбігаються у різні сторони, і тільки тому , щоб не взяти участі у відборі.   
Сівооборот, як таковий відсутній взагалі, контролю за цим самим сівооборотом відповідними контролюючими органами не проводиться. 
На земельних ділянках їх власників два-три роки підряд орендар вирощує соняшник, інші подібні культури і цим самим наносить колосальну шкоду якісному стану землі, але вимагати відшкодування нанесеної шкоди власники землі не можуть тому, що державні інспекторі з контролю за використанням та  охороною земель ні разу не притягнули до адміністративної відповідальності орендаря за порушення умов збереження якісного стану землі, порушення «агротехнічних вимог» збереження стану об’єкта оренди.  Це все тому, що чинним законодавством заборонено втручатися в виробничу діяльність орендаря.
Державний комітет  України із земельних ресурсів, Держінспекція, Управління з контролю за використанням та охороною земель у Дніпропетровській області (Дніпропетровська облдержземінспекція), державні інспектори з контролю за використанням та  охороною земель, самоусунулись від виконання покладених на них Законом обов’язками. Відповідно до статті 188-5 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за «Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків».
Відповідно до вимог ст. 238-1. КУпАП «Органи земельних ресурсів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства в галузі використання і охорони земель та порядку регулювання земельних відносин (статті 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56, 188-5 цього Кодексу)».
У нашому випадку є грубі порушення чинного законодавства у області охорони навколишнього  природного сере¬довища, порушення законодавства по охороні при¬родних ресурсів, але посадові особи на це не реагують, але кожний справно ходить на роботу та отримує заробітну плату. 
У звітах на бумазі все красиво і задовольняє такий стан речей всих посадових осіб, крім Державу Україну, світове товариство, самих власників земельних ділянок!
Тобто якісний стан земельних угідь ставиться і Верховною радою України, і Кабінетом Міністрів України на другий план і це незважаючи на те, що збереження  верхнього, гумусного прошарку землі, цього не тільки Державного, національного богатства України, а і світового товариства – ЗЕМЛІ, повинно бути повсякденною, ПЕРШОЧЕРГОВОЮ турботою у першу чергу Держави, Верховної ради України, як законотворчого органу, Кабінету Міністрів України, як виконавчого органу влади.
Крім цього немає відповідних документів, немає нормативно правових актів, які регулюють визначення якісного стану грунту, а якщо і є такі то тільки для службового користування і для самого власника земельної ділянки(паю) вони недоступні. 
Підкреслюємо: відсутність документів, які регулюють визначення якісного стану земельної ділянки, відсутність вільно знайти та використовувати такі нормативно правові акти, які регулюють ці питання,  не дає можливості самому власнику вимагати від орендатора відшкодувати нанесену шкоду шляхом звернення до суду з позовом.
В такому стані заінтересовані: Верховна рада України, голова Володимир Литвин, Народна партія,  Кабінет Міністрів України, та її Прем’єр Міністр України Ю.Тимошенко, політична партія «Блок Ю.Тимошенко», численні контролюючи органи, починаючи від органів законодавчої, виконавчої влади з її численними МІНІСТЕРСТВАМИ, ДЕРЖАВНИМИ КОМІСІЯМИ.
Незважаючи на те, що Верховною радою України прийнято Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року N 962-IV , він не виконується ні Верховною радою України, ні Кабінетом Міністрів України. Інші нормативно правові акти не приведені у відповіднітсть до його вимог.
Цей безлад з законодавчими актами показує те , що органи законодавчої , виконавчої влади та їх численні комісії з великою кількістю посадових осіб, різнокольорові політичні партії та їх депутати, високопосадовці, неспроможні виконувати належним чином свої повноваження, погрязли в КОРУПЦІЇ, захищають тільки своїх вузькокорисні шкурні інтереси. Своєю бездіяльністю високопосадовці усунули від КОНТРОЛЮ за виконанням умов договору оренди земельної ділянки САМОГО ВЛАСНИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, УМИСНО ЗНИЩУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ БОГАТСТВО - ЗЕМЛЮ.
Ми, Вільне козацтво України, з метою захисту конституційних прав громадян України на землю, вимагаємо:
   Голові Верховної ради України Володимиру Литвину, Народна партія, не корову доїти перед об’єктивами кореспондентів, а
                                        НЕГАЙНО:
Зобов’язати Прем’єр Міністра Кабінету Міністрів України Ю.Тимошенко виконати пункт 2  розділу IX прикінцевих положень Закону України «Про охорону земель»:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
Пункт 3 розділу IX прикінцевих положень цього Закону - розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про затвердження Загальнодержавної програми використання та охорони земель і про затвердження Національної програми охорони родючості ґрунтів.
Всі ці вимоги ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ» ВИКОНАТИ НЕГАЙНО !!!
- поставити питання до черги денної сесії Верховної ради України та ОБОВ’ЯЗКОВО внести відповідні доповнення, зміни до Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV, далі Закон:
В частині 1 статті 15 Закону визнати істотними умовами договору оренди землі : «якісний стан земельної ділянки(паю).»
Частину 4 статті 15 Закону доповнити  «4. Невід’ємною частиною договору оренди землі є: АГРОХІМІЧНИЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;
План сівообороту, сівозмін. 
Документи, які підтверджують якісний стан землі.»
У більш повній редакції викласти в  ст. 15 Закону, що має законодавець на увазі під терміном  «умови»:
«УМОВИ використання… призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;»
«УМОВИ збереження стану об’єкта оренди;»
«УМОВИ повернення земельної ділянки орендодавцеві;» 
Привести ст.25 Закону України «Про оренду землі» «Орендар земельної ділянки зобов’язаний» у відповідності з вимогами ст.35,37 Закону України «Про охорону земель» 19 червня 2003 року N 962-IV: 
Стаття 35 цього Закону:
«Власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов’язані:
дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України;
проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів;
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо;
дотримуватися стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов’язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів;
надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів;
сприяти систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель, динамікою родючості ґрунтів;
своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок;
забезпечувати додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні;
забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку;
забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур’янами, чагарниками і дрібноліссям;
уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.»
Стаття 37 Закону України «Про охорону земель» :
«Власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок зобов’язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
Використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється.
На землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо:
вирощування певних сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або проведення окремих агротехнічних операцій;
необґрунтовано інтенсивного використання земель.
З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.
Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:
передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;
зміні власника земельної ділянки або землекористувача;
проведенні грошової оцінки земель;
визначенні розмірів плати за землю;
здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.
Форму агрохімічного паспорта та порядок його ведення встановлює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.»
Доповнити текст в ст.25 Закону «Орендар земельної ділянки зобов’язаний»: 
«використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;»
«Повернути, по закінченню строку дії або при розірвання договору оренди, земельну ділянку у стані, що відповідає її якісному стану на момент її передачі в оренду;»
«відшкодувати орендодавцю шкоду, пов’язану з погіршенням стану об’єкта оренди в повному обсязі;»
Статтю 29 Закону «Відшкодування збитків унаслідок зміни стану орендованої земельної ділянки» викласти в редакції:
 «У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, орендодавець має право на відшкодування збитків.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендодавець зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендарем, а також витрати, які орендодавець здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
доходи, які Орендодавець міг би реально отримати в разі належного виконання орендарем умов договору.
Розмір фактичних втрат орендодавеця визначається на підставі документально підтверджених даних.
У разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується в судовому порядку.»
Доповнити в частині 1 ст.31 Закону «Припинення договору оренди землі»
 «Договір оренди землі припиняється в разі:» «порушення умов використання земельної ділянки» , «порушення умов збереження стану об’єкта оренди», «знищення або нанесення шкоди якісному стану земельної ділянки», «не виконання або грубого порушення плану сівообороту, сівозмін», «не виконання умов договору»… тощо.
- прийняти Закон України, яким зобов’язати безкоштовно, за рахунок бюджетних коштів, ВИДАТИ документи на підтвердження якісного стану, історію нагляду за змінами в якісному стані грунту, динаміку родючості ґрунтів і обов’язково агрохімічні паспорти на земельні ділянки їх власникам, як додаток до Державного акту на право приватної власності на землю, так, як це зроблено  Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році». Якою з метою захисту конституційних прав громадян України на землю Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки;
 Заборонити   стягнення   з   громадян   України  плати  за оформлення та видачу їм агрохімічного паспорту на земельну ділянку його власнику та надання додаткових і супутніх послуг з розроблення документації,  а також  будь-яких  інших  платежів, зокрема внесків до благодійних та інших фондів.
внести зміни до ст.144 Земельного кодексу України якими спростити порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства(притягнення до адміністративної відповідальності, скоротити строки для подачі клопотання про припинення права користування земельною ділянкою до одного місяця).
- ОБОВ’ЯЗКОВО проводити заходи із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення з видачею відповідних документів самим власникам земельних ділянок на осушених та зрошуваних землях кожні 3 роки, на богарних землях — кожні 5 років, а в разі зміни власника землі, закінчення строку дії або розірвання договору оренди землі— в обов’язковому порядку незалежно від останнього обстеження.
- зобов’язати Кабінет Міністрів України, Прем’єр Міністра Кабінету Міністрів України Ю.Тимошенко:
- розмістити нормативно правові акти, які регулюють проведення, встановлення, збереження, відновлення якісного стану грунту земельної ділянки, на сайті та інформаційних дисках по законодавству.
- привести у відповідність до вимог чинного законодавства історії, по відстеженню за якісним станом грунту поля, земельних ділянок та видати їх кожному власнику земельної ділянки.  
 -у зв’язку з тим, що вартість землі занижена в кілька разів та не відповідає її дійсній , що пов’язано з проведенням посадовими особами не повного обстеження по всим показникам, що є причиною недоплати власникам земельних ділянок колосальних грошових коштів у вигляді орендної плати, зобов’язати Кабінет Міністрів України провести ПОВНЕ обстеження ЗЕМЛІ, на підставі отриманих результатів провести оцінку її дійсної вартості та зобов’язати провести доплату власникам землі орендної плати.
- розробити порядок відбору грунту на земельній ділянці з участю заінтересованих сторін і зобовязати неухильно його виконувати.

Прем’єр Міністру Кабінету Міністрів України Ю.Тимошенко, «Блок Ю.Тимошенко»
                                        НЕГАЙНО:
виконати пункт 2  розділу IX прикінцевих положень Закону України «Про охорону земель»:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
Пункт 3 цього Закону - розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про затвердження Загальнодержавної програми використання та охорони земель і про затвердження Національної програми охорони родючості ґрунтів.
Всі ці вимоги ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ»  ВИКОНАТИ НЕГАЙНО !!!
- внести відповідні доповнення про якісний стан земельної ділянки(паю) та інші вище вказані умови до Типового договору оренди землі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04р. №220. 
- зобов’язати органи виконавчої влади з її численними ДЕРЖАВНИМИ КОМІСІЯМИ негайно внести відповідні доповнення до заключених, нині діючих Договорів оренди землі між власниками-орендодавцями та орендарями.
- безкоштовно ВИДАТИ агрохімічні паспорти на земельні ділянки їх власникам, як додаток до Державного акту на право приватної власності на землю, так, як це зроблено  Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році». Якою з метою захисту конституційних прав громадян України на землю Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки;
 Заборонити   стягнення   з   громадян   України  плати  за оформлення та видачу їм агрохімічного паспорту на земельну ділянку його власнику та надання додаткових і супутніх послуг з розроблення документації,  а також  будь-яких  інших  платежів, зокрема внесків до благодійних та інших фондів.
- привести у відповідність до вимог чинного законодавства історії по відстеженню за якісним станом грунту поля, земельних ділянок та видати їх кожному власнику земельної ділянки.  
- розмістити нормативно правові акти, які регулюють проведення, встановлення, збереження, відновлення якісного стану грунту земельної ділянки, на сайті та інформаційних дисках по законодавству.
- прийняти заходи та зобовязати державних інспекторів по використанню та охороні земель проводити перевірки та притягувати до адміністративної відповідальності орендарів, власників земельних ділянок за використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам(п.г) ч. 1ст.141, ст. 143,144 Земельного кодексу України), порушують «агротехнічні вимоги» збереження стану об’єкта оренди.
- розробити порядок відбору грунту на земельній ділянці з участю заінтересованих сторін і зобовязати неухильно його виконувати.

Голові Верховної ради України Володимиру Литвину, Прем’єр Міністру Кабінету Міністрів України Ю.Тимошенко
                                        НЕГАЙНО:
Зобов’язати  обласні державні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”  видати безкоштовно власнику земельної ділянку(паю):
 Інформацію про агрохімічний стан ґрунтів на земельній ділянці на момент: 
 --передачі цієї земельної ділянки, на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, згідно Акту про передачу та прийом земельних часток (паїв), в приватну власність власникам земельних паїв колишніх КСП.
-- заключення Договору оренди землі з ВЛАСНИКОМ земельної ділянки.
-- сучасний агрохімічний стан ґрунтів цієї земельної ділянки.  
Копію, належно завіреного, агрохімічного паспорту на земельну ділянку на момент: 
 --передачі цієї земельної ділянки, на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, згідно Акту про передачу та прийом земельних часток (паїв), в приватну власність власникам земельних паїв колишнього КСП.
Зобов’язати  оприлюднити орендарів земельних ділянок інформацію про сівозміни на земельній ділянці за період з 2002 року. Надавати таку інформацію орендодавцям постійно.

 Гетьман Нікопольської громадської організації
 «Вільне козацтво України»                                                               В.О. Доброхотов
Юрист "Вільного козацтва України"                                                   А. І. Коряков

 
 
()
Hosted by uCoz